Ο Στόλος μας

Τα βυτιοφόρα οχήματα της εταιρείας μας διαθέτουν ελαφριά κατασκευή,προσφέροντας έτσι ένα τεράστιο πλεονέκτημα ωφέλιμου φορτίου

Η μεταφορά και η παράδοση των εμπορευμάτων μας γίνεται σε μεγαλύτερο ποσοστό από βυτιοφόρα οχήματα τα οποία ανήκουν στην εταιρία και σε μικρότερο ποσοστό από συνεργαζόμενα-ελεγχόμενα βυτία.Αν οι φιλικές μας σχέσεις με τους πελάτες αποτελεί το μεγαλύτερο μας πλεονέκτημα τότε εξίσου σημαντικό πλεονέκτημα αποτελεί αυτό που έχει συμβάλει στη διατήρηση αυτών των δυνατών σχέσεων και είναι η ακριβής άμεση και ασφαλής μεταφορά τκαι παράδοση των εμπορευμάτων μας.